مگر معجزه غیر از این است؟
15 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

مگر معجزه غیر از این است

کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة

اینکه عده‌ای قلیل، کشوری فقیر، با دست خالی (یمن)، بر عده‌ای کثیر، کشوری ثروتمند، با نیروی فراوان (سعودی) پیروز شوند.

البته (باذن الله) با اتکا و ایمان به خدا نه کدخدا.

این نشانه به روز بودن دین و قرآن است نه افیونی بودن آن.

این نشانه حتمی بودن وعده خداست که یاری کند یاری کننده اش را (وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ).

آهای مومنان، آهای عاقلان! ببینید و عبرت بگیرید.

احمد سعیدی

#یمن

#نصر_من_الله

#معجزه_پیروزی

🇮🇷@fasle57