یوم الله حاج قاسم
16 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

✅به فرموده حضرت امام خامنه‌ای،
1️⃣ شهادت #حاج_قاسم_سلیمانی، نحوه ترور ایشان و ترور کننده آن، یعنی توسط رأس دولت تروریست آمریکای جنایتکار،
2️⃣ معجزه تحوّل قلبی و حضور همگانی ملت،
3️⃣ بدرقه بی نظیر و تشییع‌ ده‌ها میلیونی در عراق و ایران که فقط خدا آنها را آورده بود،
4️⃣ تأکید مکرر ملت بر ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان، انتقام شهادت حاج قاسم سلیمانی و سیلی تاریخی به هیمنه دولت شیطانی آمریکا،
✅ همگی این موارد، عنایت خدا و نشانه اراده الهی بر پیروزی این ملت و «#یوم_الله» است که طبق آیه شریفه «ذَکِّرهُم بِأیّامِ الله» وظیفه داریم آن را زنده نگه داریم، این است #مکتب_حاج_قاسم؛ یعنی انجام وظیفه و تکلیف الهی، مبارزه با ظلم و حمایت از مظلومان عالم.
✍️احمد سعیدی
#یوم_الله
#حاج_قاسم