عقل و مراجعه به متخصص در هر موضوعی
13 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

عقل و مراجعه به متخصص

تفاوت انسان با سایر حيوانات در انديشه و عقل اوست و البته كه انسان‌ها در موضوعات مختلف، از تجارب و تخصّص يكديگر بهره مى ‏برند؛ چرا كه همه نمى‏توانند در تمام ابعاد مختلف زندگى، متخصّص و داراى مهارت‏هاى گوناگون شوند.

از بديهيات مسائل عقلى در زندگى بشر آن است كه هر انسانى آنچه را نمى‏ داند از كسى كه مى ‏داند، بپرسد و گرنه زندگى‏اش به كمال مطلوب نخواهد رسيد.

اتفاقاً همه ما در زندگى روزمرّه خود، اين امر را انجام مى‏ دهيم؛ مثل مراجعه ما به پزشك و مهندس و مكانيك و غيره جهت انجام امور درمانى و مهندسى و مكانيكى.

هیچ عقل سالم و بدون مرضی این نکته ساده را انکار نمی‌کند.

هم اکنون که با هجوم #کرونا مواجه شدیم، تمام مردم، چشم و گوش خود را به نظر متخصصان پزشکی دوخته اند.

با نظر پزشکان متخصص، همه اجتماعات، از حرم و نماز جمعه و جماعت و سینما و نمایشگاه و غیره تعطیل شده و هیچ عاقل و بی مرضی هم اعتراض نکرده است.

حال اگر در مسائل و احکام شرعی الهی، به نظر متخصص آن فن (که مرجع تقلید نام دارد) مراجعه کنیم، چه کسی غیر از آدم نادان یا مریض و بی عقل اعتراض می کند!

البته هستند برخی افراد که در همه موضوعات، به متخصص مورد نظر مراجعه می کنند؛ اما وقتی نوبت به احکام خدا و مسائل شرعی می رسد، می گویند ما نیاز به مراجعه نداریم؛ انگار از کلمه «تقلید» ناراحت می شوند. خب لزومی ندارد از این کلمه استفاده کنند! نام آن را هر چه می خواهند بگذارند.


توضیحات بیشتر پیرامون تقلید و چرایی آن در کتاب: «تقلید؛ چیستی، چرایی و چگونگی؟» آمده است که توسط انتشارات نگاه تعالی چندین نوبت چاپ شده است.