کتاب: تقلید؛ چیستی، چرایی و چگونگی؟
11 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

کتاب «تقلید؛ چیستی، چرایی و چگونگی؟» جهت پاسخ به برخی از سؤالات پیرامون تقلید و چرایی آن تألیف شده که در سال 1392 توسط انتشارات نگاه تعالی به چاپ رسید.

  مقدمه کتاب:

 تفاوت انسان و حيوان در انديشه و عقل است. انسان‏ها در طول تاريخ با بهره‏ گيرى از عقل و انديشه خود، از نظر مادى مدام در پيشرفت هستند و اين نيست جز اينكه از تجارب و تخصّص يكديگر بهره مى ‏برند؛ چرا كه همه نمى‏توانند در تمام ابعاد مختلف زندگى، متخصّص و داراى مهارت‏هاى گوناگون شوند.

 پس عقل حكم مى‏كند به اينكه براى بهره‏ بردارى مفيد از زندگى خود، بايد در امور مورد نياز زندگى كه مهارت نداريم، رجوع به متخصّص داشته باشيم.

 اتفاقاً همه ما در زندگى روزمرّه خود، اين امر را انجام مى ‏دهيم؛ مثل مراجعه ما به پزشك و مهندس و مكانيك و غيره جهت انجام امور درمانى و مهندسى و مكانيكى.

 اين كتاب با انگيزه ترغيب و تشويق نوجوانان و جوانان عزيز و آنان كه تازه به سنّ بلوغ رسيده‏اند و لازم است به احكام اسلامى و وظايف خود آشنا شوند، تدوين شده است تا با پرداختن به اين مسأله عقلى و شرعى، موجبات رشد و تعالى خود را در تمام مراحل مادى و معنوى فراهم كنيم.

 براى بيان مطالب اين كتاب، كمتر از آيات و روايات استفاده شده و خواسته ‏ايم خواننده محترم به واسطه و كمك عقل خود، و بدور از هر گونه اجبار و اكراه، خود راه سعادتش را بيابد.

 اين اثر تنها چراغى به دست جوانان عزيز مى‏دهد تا خود راه تعالى و ترقى دنيا و آخرت را تشخيص و در آن راه گام بردارند.

 اينك به روح پرفتوح امام خمينى و همه شهيدان انقلاب و دفاع مقدّس درود فرستاده، براى سلامتى و طول عمر مقام معظم رهبرى و پايدارى نظام جمهورى اسلامى ايران دعا مى‏كنيم.

 در پايان از راهنمايى‏ هاى مديريت محترم مؤسسه تعالى استاد معظّم آیت الله احمد عابدى و ساير دوستان محقق؛ از جمله حجج اسلام آقايان: غلام‏رضا ساكت، سيّدحميد موسوى و محمّدجواد مكى تقدير و تشكر مى ‏شود.

    قم، مدرسه علميه جانبازان

    احمد سعيدى

   فهرست مطالب کتاب:

 مقدمه ناشر   7

 مقدمه مؤلف   9

 عقل و مراجعه به متخصّص   11

 نامى ديگر براى تقليد!؟   12

 لزوم تبعيت از مجتهد!   15

 آيا عقل خودمان كافى نيست؟   17

 چه نوع تقليدى؟   19

 آيا افراد باسواد هم بايد تقليد كنند؟   21

 تقليد در ساير اديان   22

 تقليد در اهل سنّت   23

 ما مقلد نيستيم!   25

 تقليد در اصول دين يا فروع دين؟   27

 فايده تقليد و عمل به احكام   29

 اجتهاد و راه به دست آوردن احكام   32

 عدالت؛ شرط اساسى   35

 مرجعيت يعنى چه و مرجع كيست؟   37

 شناخت مرجع و مجتهد اعلم   39

    راه‏هاى شناخت مجتهد اعلم   39

 الآن چه كسى يا كسانى مرجع هستند؟   40

 تعدّد مراجع تقليد   41

 آيا مى‏توان مرجع تقليد خود را تغيير داد؟   43

 تقليد از مرجعى كه فوت نموده   43

 از چه زمانى بايد مرجع انتخاب كرد؟   44

 انجام عمل، بدون تقليد   46

 راه به دست آوردن نظر و فتواى مرجع   47

 برخورد صادقانه با احكام يا ضمانت اجرا   48

 آغاز انجام وظيفه )تكليف(   49

 تقليد و تبعيت از پدر   50

 سنّ تكليف و نشانه‏ هاى بلوغ   51

    بلوغ پسران   51

    بلوغ دختران   52

    1. بلوغ جسمى و جنسى   52

    2. بلوغ دينى و شرعى   53

    نكته:   53

 جشن تكليف يا جشن تشريف؟   54