نماز خواندن بهداشتی!
17 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
نماز خواندن بهداشتی❗️

👌بله اگر نماز را بهداشتی بخوانیم، برای جسم ما و پا و کمر نه تنها ضرر ندارد، بلکه سودمند است.
اگر همانطور که شرع مقدس خواسته انجام دهیم،

مثلا:
✅ موقع رکوع، دستها روی زانو و زانو به عقب باشد نه زاویه درست کند، 

✅ در رکوع، کمر و پشت و گردن، کشیده و صاف باشد،

مهم تر👇 
✅بعد از رکوع و موقع رفتن به سجده، اول دستها را به زمین بگذاریم نه سر زانو را،

✅ موقع برخاستن از زمین نیز با کمک دستها بلند شویم نه اینکه به زانو فشار بیاوریم،

✅سجده را طول دهیم،

✅بعد از سجده بر ران پای چپ بنشینیم،

✅نمازها را سر وقت بخوانیم و نافله ها را هم،

🌸پس این که فرمودند روزه بگیرید تا سالم باشید، مخصوص روزه نیست، نماز هم اینگونه است، حج هم چنین است، خمس و زکات هم،

👌 به شرطی که احکام اسلامی را درست عمل کنیم. 
✍️احمد سعیدی
#اسلام_و_سلامت 
راه پیوستن به کانال 👇 
🇮🇷 @fasle57