تبعیت مأموم از امام جماعت
14 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

✅ تبعیت مأموم از امام جماعت 

🌸مأموم باید در تمام افعال و حرکات (و بهتر است در اذکار) از امام تبعیت کند
 یعنی افعال را زودتر انجام ندهد

👌این تبعیت، واجب و لازم است، هرچند موجب تکرار یک عمل و رکن اضافی شود

✅بنابراین:
◀️ اگر زودتر از سجده برخاست، باید برگردد.

◀️ اگر زودتر از رکوع بلند شد، باید برگردد، مگر یقین کند که امام زود بلند می‌شود. 

◀️ اگر موقع قنوت، اشتباه به رکوع رفت، باید برگردد، هرچند یک رکوع اضافه شده عیب ندارد.

◀️ اگر دعای قنوت یا ذکر رکوع و سجده را تمام کرد باید صبر کند و ذکر را تکرار تا امام تمام کند.

◀️ اگر تشهد را زود تمام کرد، بهتر است منتظر بماند و در پایان نیز صبر کند تا اول امام، سلام آخر را بدهد.
✍️احمد سعیدی
#نمازجماعت 
#امام_ومأموم 
راه پیوستن به کانال 👇 
🇮🇷 @fasle57